برچسب: آلومینیوم

بروزرسانی در: شنبه 20 مهر 98 ساعت 11:45
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه ‌سازی گفت: قطعاتی که روی خودروها قرار می‌گیرد و به متقاضیان تحویل داده می‌شود استاندارد و کیفیت لازم را دارند. ...