برچسب: آمل

نماینده رسمی شورای تجاری اوراسیا در ایران از توافق اولیه مونتاژ خودروی لادا روسی با یکی از تولیدکنندگان قطعات تولید خودرو در آمل خبر داد. به نقل از صداوسیما، نماینده رسمی اتاق های منطقه ای بازرگانی روسیه در ای ...