برچسب: آیونیک 5

برنده خودروی الکتریکی سال، هیوندای آیونیک ۵
جاهون چانگ، رئیس و مدیرعامل هیوندای موتور، درباره این جایزه گفت: «سرعت تغییرات در هیوندای تا پایان سال 2022 ادامه خواهد داشت، زیرا ما به زودی به مجموعه آیونیک اضافه خواهیم کرد.»  آیونیک 5 همچنین برنده خودروی الکتریکی س ...