برچسب: آیون S پلاس

بروزرسانی در: شنبه 19 اسفند 02 ساعت 08:52
خودروسازی آرین جدیدترین مدعی واردات و مونتاژ خودروهای تمام برقی است که قصد دارد گک آیون S پلاس را به عنوان تاکسی عرضه کند. روز گذشته در پنجمین رویداد صنعت دانش بنیان با محوریت زیست بوم خودروی برقی شاهد حضور خو ...