برچسب: اتوبوس‌های دست دوم

از سال پیش موضوع خرید اتوبوس‌های کهنه خارجی در تهران مطرح شد. این اقدام با واکنش‌های زیادی همراه شد؛ مدتی موضوع مسکوت ماند تا اینکه شهردار تهران خبر از مذاکره برای خرید اتوبوس‌های دست دوم داد. ...