برچسب: اتوبوس‌های دست دوم

نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران با اتوبوس‌های دست دوم
مدیران شهرداری تهران و شورای شهر تهران این روزها بر سر نحوه رفع کمبود شدید اتوبوس در ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی تهران با یکدیگر تعارض پیدا کرده‌اند و ایده خرید «اتوبوس دست دوم» که از طرف شهرداری مطرح شده، به محل مناقشه جدید ...