برچسب: استان پرتصادف

سردار سیدتیمور حسینی سه شنبه در هفتمین نشست کمیسیون اجرایی آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی خوزستان در محل استانداری با محور بررسی تصادف زنجیره ای 50 دستگاه خودرو در مسیر بهبهان به اهواز اظهار ...