برچسب: استعفای محمد شریعتمداری

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:35
بعد از کلی تأیید و تکذیب، سرانجام استعفای محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت تأیید و در آخر هم حسن روحانی رئیس جمهوری، با آن موافقت کرد تا رضا رحمانی به عنوان سرپرست و وزیر پیشنهادی این وزارتخانه معرفی ...