برچسب: اسمارت 1

معرفی کراس اوور کوچک اسمارت ۱
براساس اطلاعات جدید؛ کراس اوور اسمارت 1 از منظر ابعاد برابر با 4270 میلیمتر در طول، 1820 میلیمتر در عرض و 1640 میلیمتر در ارتفاع توسعه یافته است. فاصله بین محورها نیز برابر با 2750 میلیمتر است. وزن نیز حدود 1820 کیلوگر ...