برچسب: افزایش هزینه‌های تولید

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
ادامه فعالیت شورای رقابت به عنوان ضربه گیر قیمتی خودروسازان!
آزادسازی قیمت خودرو با توجه به افزایش هزینه‌های تولید در وضعیتی محتمل به نظر می‌رسد که ادامه فعالیت شورای رقابت به عنوان ضربه گیر قیمتی خودروسازان با این حساب معلق خواهد ماند. اگر چه یکی از شروط اصلی حذف این شورا از قیمت ...