برچسب: اقدامات وزیر صمت

اقدامات مثبت وزیر صمت در صنعت خودرو کم نیستند
صنعت و بازار خودرو از موضوعاتی است که در ماههای اخیر فاطمی‌امین وزیر صمت و از سال گذشته نمایندگان مجلس را وارد چالش جدیدی کرده است. نقدهایی که حالا موجب شده که طرح استیضاح فاطمی ‌امین به کمیسیون صنایع و معادن اعلام وص ...