برچسب: انتقادپذیری

صنعت خودرو و انتقادپذیری درست
انتقاد صحیح و سازنده و وجود انتقادپذیری در هر سازمان و نهادی می‌تواند به بالندگی و رشد و افزایش بهره‌وری منجر شود اما متاسفانه مقوله انتقاد و انتقادپذیری را بطور جدی باید حلقه مفقوده صنعت خودرو بدانیم. مطرح کردن انتقا ...