برچسب: ایتالیا

آغاز شاسی بلند سازی ایتالیایی‌ها از کجا شروع شد؟
کشور ایتالیا را می‌توان یکی از کشورهایی دانست که در یک سری موارد شهره خاص و عام است؛ به عنوان مثال خودروهای اسپرت و سوپراسپرت از جمله فراری را می‌توان یکی از این موارد دانست یا حتی پنیر پارمسان هم از جمله مواردی است که ب ...