برچسب: ایمنی

چرا خوردن و آشامیدن حین رانندگی ممنوع است؟
رانندگی با تمرکز ناکافی می‌تواند منجر به بروز حوادث بسیار سخت و جبران ناپذیری شود. به همین خاطر است که قوانین گوناگونی وضع شده تا سلامت رانندگان وعابران تأمین شود. یکی از کارهایی که نباید درحین رانندگی انجام دهیم خوردن و ...
ابعاد خودرو در تصادف چقدر اهمیت دارد؟
در خودروهای بزرگ‌تر و سنگین‌تری که طراحی درست و حساب شده‌ای داشته باشند، تصادفات رانندگی قطعاً تأثیر کم‌تری می‌توانند روی سرنشین‌ها داشته باشند. ولی ایمنی اول از همه به رانندگی مسئولانه و با احتیاط بستگی دارد. ...