برچسب: باتیستا

این نسخهٔ ویژه‌ای از هایپرکار باتیستا است که به یاد اولین قهرمان فرمول یک جهان «نینو فارینا» طراحی شده و تنها پنج دستگاه از آن ساخته می‌شود. پینین‌ فارینا نسخهٔ ویژه‌ای از هایپرکار الکتریکی باتیستا را معرفی کر ...
ابرخودروی الکتریکی پینین فارینا توانسته است در زمان ۱/۸۶ ثانیه از حالت سکون به سرعت ۱۰۰ کیلومتر برساعت  برسد و صفر تا ۶۰ مایل برساعت ۱/۷۹ ثانیه ثبت کند. حالا عنوان پرشتاب‌ترین خودروی جاده‌ای دنیا به باتیستا اخت ...