برچسب: بازار انحصاری خودرو

گذر از انحصار صنعت خودرو
تجربه جهانی از انحصارزدایی در بسیاری از صنایع مثل خودرو نشان می‌دهد که در وهله اول باید دولت دست از حمایت‌های بی‌دریغ خود از این صنایع بردارد.حمایت‌هایی که در قالب تزریق نقدینگی یا تعرفه‌ای و آن هم با هدف جهانی شدن صورت ...
خروج بازار خودرو از انحصار توسط خودروسازان خصوصی
در حالی که آمارها نشان می‌دهند بیشتر خودروسازان خصوصی کشور با تیراژی کم مشغول فعالیت هستند و حتی برخی از آنها به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد در راستای خروج بازار خودرو از انحصار، توان بخ ...
سیاست اقتصاد آزاد در بازار انحصاری خودرو قابل اجرا نیست
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اقتصاددانان دولتی به دنبال اقتصاد باز هستند و ادعا می‌کنند باید از طریق عرضه و تقاضا قیمت‌ها تعیین شود ولی هم اکنون که واردات خودرو ممنوع شده نمی‌توان سیاست اقتصاد آزاد را در بازارهای ...
بازار انحصاری خودرو سودی ندارد
سال 98، سال بحرانی برای صنعت خودورو بود و همه موارد به سمتی حرکت کرد که کسب و کاربراساس یک جریان سیاسی وارد رکود شود و در چنین وضعیتی مساله دولت نیست بلکه مساله، اتفاق هایی است که در بازار رخ می دهد. ...