برچسب: بازار انحصاری خودرو

سیاست اقتصاد آزاد در بازار انحصاری خودرو قابل اجرا نیست
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اقتصاددانان دولتی به دنبال اقتصاد باز هستند و ادعا می‌کنند باید از طریق عرضه و تقاضا قیمت‌ها تعیین شود ولی هم اکنون که واردات خودرو ممنوع شده نمی‌توان سیاست اقتصاد آزاد را در بازارهای ...
بازار انحصاری خودرو سودی ندارد
سال 98، سال بحرانی برای صنعت خودورو بود و همه موارد به سمتی حرکت کرد که کسب و کاربراساس یک جریان سیاسی وارد رکود شود و در چنین وضعیتی مساله دولت نیست بلکه مساله، اتفاق هایی است که در بازار رخ می دهد. ...