برچسب: بازار انحصاری خودرو

تجربه جهانی از انحصارزدایی در بسیاری از صنایع مثل خودرو نشان می‌دهد که در وهله اول باید دولت دست از حمایت‌های بی‌دریغ خود از این صنایع بردارد.حمایت‌هایی که در قالب تزریق نقدینگی یا تعرفه‌ای و آن هم با هدف جهانی ...
در حالی که آمارها نشان می‌دهند بیشتر خودروسازان خصوصی کشور با تیراژی کم مشغول فعالیت هستند و حتی برخی از آنها به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد در راستای خروج بازار خودرو از انحصا ...
سال 98، سال بحرانی برای صنعت خودورو بود و همه موارد به سمتی حرکت کرد که کسب و کاربراساس یک جریان سیاسی وارد رکود شود و در چنین وضعیتی مساله دولت نیست بلکه مساله، اتفاق هایی است که در بازار رخ می دهد. ...