برچسب: بازار خودرو شب عید

سرمای بازار خودرو در شب عید
یک فعال بازار در ارتباط با شرایط این روزهای بازار می‌گوید که بازار خودرو به رکود فرو رفته و در این شرایط کمتر خریداری در بازار حضور پیدا می‌کند. از طرف دیگر فروشندگان چنانچه نیاز مالی نداشته باشند ترجیح می‌دهند خودروی ...