برچسب: بازار کامیون

وضعیت تقاضا برای کامیونت‌ در بازار
به دلیل شرایط اقتصادی و نیز سهولت رفت و آمد در معابر شهری، کامیونت‌ها بخشی از کار حمل‌ونقل سنگین را هم پوشش داده‌اند. اما همچنان تقاضا برای کامیونت‌ در بازار، نه به اندازه‌ای بالا است که بتوان سرمایه‌گذاری در این بخش انج ...