برچسب: بازگشت تحریم ها

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
با بازگشت تحریم های آمریکا علیه خودروسازی کشور، این صنعت بزرگ، عصری جدید پر از دشواری و چالش را شروع کرده و بر این اساس، نه تنها شرکای معتبر خارجی خود را از دست داده، بلکه تیراژ و کیفیت محصولاتش هم رو به نزول خ ...