برچسب: بازیافت باتری خودرو

فورد گزینه ی خرید خودروی لیزینگی توسط مشتری در پایان قرارداد اجاره را برداشته است. این تصمیم از 15 ژوئن 2022 جاری و ساری شده است. یعنی کسانی که خودروی اف-150 لایتنیگ یا موستانگ مک-ایی یا ترانزیت-ایی اجاره می ...