برچسب: باک بنزین

اگر چراغ هشدار باک بنزین روشن شده است آن را جدی بگیرید و با باک خالی رانندگی نکنید که در غیر اینصورت مجبورید هزینه های گزافی را برای خودرو پرداخت کنید. ...
آلودگی هوا یکی از مهمترین چالش‌های زیست محیطی در جهان است که کلانشهرها هر سال بیشتر از قبل با آن دست و پنجه نرم می‌کنند ولی متاسفانه با وجود مشخص بودن بسیاری از عوامل ایجاد آلودگی همچنان برای رفع آن‌ها اقدام جد ...
شاید به سختی بتوان خانواده ای را پیدا کرد که از خودرو استفاده نمی کنند، امروزه خودروها در همه جای دنیا یک وسیله ضروری والبته روزمره به شمار می آیند. اگر مالک خودرو باشید بنابراین حتما هر چند وقت یک بار برای پر ...