برچسب: بهمن

شورا اسلامی شرکت بهمن ضمن درخواست تسریع به رسیدگی درخواستهای متقاضیان واقعی این گروه اعلام کردند ریالی از سرمایه این گروه که ضامن ادامه تولید و حیات است به جیب دلالان ریخته نشود. ...
با توجه به آماری که شرکت بهمن در سامانه کدال منتشر کرده این خودروساز در آذرماه 97 شمار 38 دستگاه هاوال H9 به فروش رسانده که این عمل در سکوت کامل خبری انجام گرفته است. موضوع مهم در خصوص این خودرو این است که به چ ...
بعد از نشست مشورتی سازمان حمایت با بعضی از مدیران بهمن برای بررسی راهکارهای رفع مشکل خریداران خودروهای این گروه در محل سازمان، شماری از متقاضیان این گروه با معاون بازرسی سازمان به گفت و گو پرداختند. ...
1 2 3