برچسب: بورس خودرویی

آینده نماد های خودرویی در بورس
مهدی حاجی وند، کارشناس بازار سرمایه، در یادداشتی نوشت: هر چند که پس از توقف طولانی مدت نمادهای خودرویی در بهار امسال بازگشایی شکوهمند از مجامع خود را تجربه کردند و بر اساس عوامل گوناگون از جمله افزایش سرمایه و جو روانی م ...