برچسب: بی وای دی دلفین

معرفی خودرو الکتریکی بی وای دی دلفین
جدیدترین محصول در پلتفرم-ایی 3.0 کمپانی BYD، خودرویی است که دلفین نامگذاری شده است. رهبری تیم طراحی دلفین بر عهده ولفگانگ اِگر آلمانی(رئیس سابق واحد طراحی آئودی) بوده است. دلفین در تریم پایه برابر با 4070 میلیمتر در ط ...