برچسب: تاریخچه سمند

بروزرسانی در: شنبه 16 مهر 01 ساعت 12:00
بررسی مختصر تاریخچه سمند
سمند بعد از ۲۰ سال بازنشسته شد و طی مراسمی آخرین دستگاه سمند تولیدی ایران خودرو از خط تولید ایران خودرو تبریز خارج شد. سمند نخستین پروژه بومی و ملی صنعت خودرو ایران است که از میانه های دهه ۷۰ شمسی آغاز و سرانجام در سال ۱ ...