برچسب: تاز موتور

موتورسیکلت‌ها مهمان همیشگی خیابان‌های شهر
موتورسیکلت‌ها مهمان همیشگی خیابان‌های شهر مهمان همیشگی خیابان‌های شهر و حتی خط ویژه‌ها و پیاده روهای تهران هستند؛ موتورسیکلت‌ها را می‌گویم. با توجه به قدرت مانوری که دارند و نگهداری ساده از آنها، مورد استفاده بیشتری هم پ ...