برچسب: تامین مالی قطعه سازان

تامین مالی قطعه سازان توسط خودروسازان
روابط مالی بین قطعه‌ سازان و خودروسازان و تامین ابزارهای مالی زنجیره تامین اگر چه از موضوعات جدی وزارت صمت و مباحث نشست های این روزهای خودروسازان با سازندگان است، با این حال تاثیر قابل‌ توجه آن بر تولید، این مساله را به ...