برچسب: تخفیف بیمه شخص ثالث

بروزرسانی در: شنبه 22 آبان 00 ساعت 11:49
انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث
در سال 1396 شورای نگهبان کشور قانون جدیدی را در رابطه با بیمه شخص ثالث در سطح کشور اجرا کرد. این قانون روی راننده محور بودن بیمه شخص ثالث تاکید بسیاری می‌کند، مطابق این قانون بیمه شخص ثالث مربوط به راننده خودرو است و فرد ...