برچسب: تراشه‌ الکترونیکی

بررسی داخلی سازی و تولید انبوه تراشه‌ های الکترونیکی توسط ساپکو
بحران جهانی کمبود تراشه های الکتریکی که از سال ۲۰۲۰ در پی پیشی گرفتن تقاضا از عرضه برای آن شکل گرفت بیش از ۱۶۹ صنعت را تحت تاثیر قرار داد و در همین راستا، تراشه های الکتریکی موجود با رشد قیمت در اولویت دراختیار صنایع با ...