برچسب: ترمز قیمت

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
پراید کیلویی چند است؟
ترمز قیمت خودروهای داخلی چه زمان کشیده می‌شود؟ پرسشی که جواب آن به فعالیت خودروسازان بستگی دارد. اگر آنها این چنین به فعالیت خود ادامه دهند بازار جز افزایش قیمت و کمبود با حالت دیگری مواجه نمی‌شود. ولی اگر تولید کنندگان، ...