برچسب: تفاهم‌نامه طراحی و تولید

تفاهم‌نامه سه جانبه طراحی و تولید قطعات پیشرفته ایران خودرو
تفاهم نامه مشترک دیگری نیز در خصوص طراحی و تولید فرمان برقی میان شرکت ساپکو، شرکت بنیان صنعت اول و شتاب‌دهنده دانش بنیان فاطر شریف به امضا رسید که تا حصول نتایج و اقدامات اجرایی دنبال خواهد شد. شرکت ساپکو، در راستای ت ...