برچسب: تولید عبور مستقیم

افزایش تولید عبور مستقیم در ایران خودرو
امیر هوشنگ روشن آزاده مدیر حوزه مدیرعامل در این نشست با بیان این‌که در پنج ماهه اخیر اتقافات مثبتی در گروه صنعتی ایران خودرو در حوزه‌های مختلف صورت گرفته، گفت: کاهش خودرو های کف از بیش از 82 هزار به 23هزار دستگاه و افزای ...