برچسب: تولید موتور

توسعه همکاری دانشگاه علم ‌و صنعت و سایپا
وی افزود: این مشاوران با داشتن توان علمی لازم، در سطوح مدیریتی نیز تجربه‌های عملی به دست می آورند و علاوه بر تاثیرگذاری مطلوب در تصمیمات مدیریتی، می توانند آینده علمی و عملی صنعت خودرو را تضمین کنند. سلیمانی با بیان ا ...