برچسب: ثبت سفارش‌های جعلی

جزئیات جدید از ثبت سفارش‌های جعلی
در حالی شمار خودروهای توقیف شده که با ثبت سفارش فاقد اعتبار وارد گمرک شده، ۱۵۵ دستگاه عنوان شده، بتازگی بحث عدم ارتباط هک سایت ثبت سفارش و تخلفات روی داده مورد توجه قرار گرفته است. ...