برچسب: خودرسازان

حقوق مصرف کننده جزء اولویت‌های خودرسازان نیست
عضو فراکسیون امید مجلس گفت: بعید می دانم دیگر قیمت خودرو پایین بیاید چون که خودرو سازان به هیچ حرفی تمکین نمی‌کنند و در واقع افسار گسیخته و خودرأی هستند به هر حال حقوق مصرف کننده‌ها جزء اولویت‌های خودرسازان به شمار نمی‌ر ...