برچسب: خودروسازها

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:35
خودروسازان دو سال فرصت دارند که استانداردها را رعایت کنند
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان ملی استاندارد و مجلس شورای اسلامی سه ضلع مثلثی هستند که با همکاری یکدیگر سختگیری‌ها در صدور برچسب انرژی خودروها را تشدید کردند و در این جهت اعلام شده است خودروسازها فقط دو سال فرصت دارند ...
دولت می‌خواهد بار اسقاط را بر دوش خودروسازها بیندازد
در وضعیتی که خروج خودروهای فرسوده، به خاطر ممنوعیت واردات خودرو به محاق رفته است، دولت قصد دارد این طرح را این بار به دوش خودروسازان (و موتورسیکلت سازان) انداخته و به نوعی آنها را متولی اسقاط کند. بر این اساس، دولت با ال ...