برچسب: پرداخت الکترونیکی

جزئیات ثبت نام پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی
معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها با ذکر اینکه کاربران جاده‌ای می‌توانند از طریق سایت‌های www.nspay.ir و www.aaniro.com در سامانه الکترونیکی اخذ عوارض آزادراهی ثبت نام کنند، گفت: تا 48 ساعت بعد از عبور از آزادراه، امکان پردا ...
مهلت ۴۸ ساعته برای پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها
با توجه به الکترونیکی شدن عوارض چهار آزادراه از بامداد 28 اسفندماه سال 1397، در صورتی که مالکان خودروهای عبوری از این مناطق، تا 24 فروردین ماه عوارض خود را پرداخت نکنند 30 هزار تومان جریمه خواهند شد. بعد از 24 فروردین هم ...