برچسب: پرداخت عوارض سالانه

توقیف خودروی مالکان بدحساب در پرداخت عوارض سالانه
وزارت کشور به استناد تبصره (11) ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیش نویس آیین نامه اجرایی این تبصره درخصوص عوارض سالانه همه وسایل نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، ...