برچسب: پروژه TF21

در نخستین ماه از سال جاری و در دوره مدیریت جدید نام پروژه TF21 و TF22 گروه صنعتی ایران خودرو بیشتر شنیده می‌شود، همچنین وزیر صنعت، و معدن و تجارت نیز از این پروژه‌ها بازدید کرده است اما این پروژه جایگزین کدام م ...
گروه صنعتی ایران خودرو در همین راستا و بر اساس آخرین گزارش ها از اول اسفند 1400 تا 21 فروردین ماه بیش از 68 هزار خودرو را تحویل مشتریان داده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال 1400 رشد بیش از 2 هزار دستگاهی ...