برچسب: پورتیکو

مرکز طراحی و فنی نامیانگ هیوندای، با معرفی خودروی مفهومی پورتیکو در سال 2005، فصل جدیدی را در عرصه‌ی حمل و نقل خانوادگی رقم زد.  هیوندای پورتیکو به عنوان یک ام پی وی آینده نگر ویژگی های متفاوتی در طراحی را ارا ...