برچسب: پورشه 911 سالی

پورشه از ماشینی رونمایی کرده که با الهام از شخصیت کارتونی سالی کاررا در فیلم انیمیشن کارز یا ماشین‌ها ساخته شده است. از این ماشین فقط 1 دستگاه ساخته شده و قرار است ماه آینده به حراج گذاشته شود.  کارز یکی از فی ...