برچسب: پیکاپ تاندر

بروزرسانی در: شنبه 9 مهر 01 ساعت 15:07
هرچند به دیدن کپی‌های چینی از خودروهای مشهور جهانی عادت داریم ولی خودرویی که در اینجا خواهید دید را می‌توان یکی از عجیب‌ترین کپی‌های چشم‌بادامی‌ها دانست. این پیکاپ کوچک و ارزان‌قیمتی است که از روی تویوتا تاندر ...