برچسب: پیکاپ جک T9

معرفی پیکاپ جک T9
به تازگی، کمپانی جک اعلام کرده است پیکاپ جک T9 را در دو نسخه دیزلی و الکتریکی به بازار استرالیا عرض خواهد کرد. این نسخه ها از نظر ظاهری نیز با نمونه های قبلی T9 تفاوت دارند. جک T9 یا جک هانتر نام پیکاپی از کمپانی جک است ...