برچسب: چری در ایران

بهمن فیدلیتی خودروی جدید بازار ایران
نشان جتور یکی از زیرشاخه های گروه چری است و محصولات آن از نظر فنی و ساختار مهندسی به خودروهای لوکس چری شبیه هستند. بهمن فیدلیتی هم همان جتور X70 به حساب می آید که به خاطر برخی تغییرات و فرایند داخلی سازی، تغییر نام را در ...