برچسب: +

سهم دولت از خودرو در سال 98
سهم دولت از خودرو در سال 98 طبق روالی معمول در آغازین روزهای سال جدید، خیلی از نمایندگی‌ها در انتظار لیست قیمتی گروه‌های خودروساز می‌مانند، لیستی که از آن به‌عنوان هزینه‌های دولتی یاد می‌شود و خودروسازان با احتساب این هز ...