برچسب: 800

پرچمدار برند تانک از گریت وال موتورز، یک شاسی بلند با نام ۸۰۰ است که باید آن را کپی چینی رولز-رویس کالینان و بنتلی بنتایگا در این کلاس بدانیم. ابعاد تانک 800 هنوز در سایت تولیدکننده مورد اشاره قرار نگرفته اما ...