برچسب: 911 RSR 3.8

پورشه RSR 3.8 Strassenversion نسخهٔ بسیار خاصی از ۹۱۱ نسل ۹۶۴ است که تنها دو نمونهٔ جاده‌ای از آن ساخته شد. این خودرو به پیشرانهٔ ۳.۸ لیتری لمان مجهز بود. از پورشه ۹۱۱ RSR 3.8 Strassenversion تنها دو نمونهٔ جا ...