برچسب: CES

بروزرسانی در: دوشنبه 30 دی 98 ساعت 18:55
نگاهی به برترین های خودرویی نمایشگاه CES 2020
شاید در نگاه اول نمایشگاه CES یک نمایشگاه خودرویی نباشد، ولی CES همه مؤلفه‌های لازم برای تبدیل به یک نمایشگاه خودرویی را دارد. امسال در این نمایشگاه چندین شرکت خودروساز و همچنین شرکت‌های دیگر فعال در حوزه حمل و نقل حضور ...