برچسب: JMC Yuhu 7

بروزرسانی در: یکشنبه 10 دی 02 ساعت 13:23
در ادامه ورود انواع خودروهای چینی به کشور، یک محصول پیکاپ با نام JMC Yuhu 7 در حال گذراندن مراحل فنی و قانونی جهت در بازار است و تصاویری این خودرو را در حال گذارندن فرایند ورود به بازار نشان می‌دهد. نسخه 2022 ...