برچسب: NAST

محصول جدید ایران خودرو جهت بررسی به NAST چین ارسال خواهد شد
مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت: بنابر گفت و گو ها و تفاهم‌های انجام شده با شرکت NAST چین با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها امکان انجام تست‌های ایمنی وعملکردی خودروهای داخلی در قرارداد فراهم می‌شود. ...