برچسب: W1

به تازگی، تصاویری منتشر شده است که نشان می دهد شاسی بلند Kawei با نام W1 تست های فنی خود را در ایران پشت سر می گذارد. پیش تر نیز اعلام شده بود که خودروسازان راین قرار است یک پیکاپ و یک شاسی بلند جدید را از نشا ...